Informacja dla osób potrzebujących wsparcia Stowarzyszenia w Sądzie


Stowarzyszenie Praw Człowieka informuje, że zgodnie z odpowiedzią Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku (znak - Adm.5010-24/21),
wyrażenie zgody na uczestnictwo przedstawiciela Stowarzyszenia Praw Człowieka należy każdorazowo do Przewodniczącego posiedzenia.

Dlatego też osoby zainteresowane naszym uczestnictwem na sali sądowej proszone są o kontakt z nami na 14 dni przed datą sprawy.


Zarząd Stowarzyszenia Praw Człowieka

Projektowanie stron: kawaleknetu.pl DJ@2015