Zarząd Stowarzyszenia:

  1. Krzysztof Koszlaga - Prezes

  2. Adam Karpiński - Wiceprezes
    e-mail: akarp@wp.pl strona internetowa: www.adamkarpinski.pl

  3. Gracjan Cimek - Wiceprezes

  4. Dorota Jabłonka - Sekretarz

  5. Bartłomiej Doborzyński - Skarbnik

  6. Wojciech Pietrzyński

  7. Sebastian Dama

Projektowanie stron: kawaleknetu.pl DJ@2015